ГІПЕРМАРКЕТ ЗНАНЬ


902
з історії

743
учня

677
для 11 классу

890
відкореговано


Вашій увазі

1117
кейсів


Робоча програма вебінар-курсу "Кейс-уроки - улюблене шкільне заняття"

 

Вступ

Метою вивчення вебінар-курсу є формування системи знань про:

 • Основи організації кейс-уроку.
 • Методологію підготовки до проведення кейс-уроку.
 • Основні формати проведення кейс-уроку та обґрунтування вибору відповідного варіанту.
 • Основні типи завдань, питань та акселеративних активностей, притаманних кейс-урокам.
 • Методологію проведення кейс-уроку.
 • Використання дискусій при проведенні кейс-уроків та керування ними.
 • Сучасні методи проектної роботи учнів в рамках кейс-уроку.

 

Завдання курсу:

 • висвітлити методологічні основи підготовки до проведення та проведення кейс-уроків;
 • ознайомити із основними видами завдань, які можна використовувати при проведенні кейс-уроків;
 • дати систематизований огляд сучасних методів та засобів, які можна використовувати при проведенні кейс-уроків; обґрунтувати та окреслити застосування кожного методу;
 • висвітлити особливості підготовки, проведення, оцінювання та тайм-менеджменту кейс-уроку;
 • окреслити компетентісне наповнення кейс-уроку та сформувати навички педагога в застосуванні видів робіт, спрямованих на розвиток тих чи інших компетентностей учнів.

 

В результаті вивчення курсу слухач повинен

знати:

 • форми, завдання та методи кейс-уроків, як сучасної форми інноваційного навчання;
 • основні етапи підготовки до проведення кейс-уроку;
 • основні види акселеративних та інтерактивних завдань, які використовуються в рамках кейс-уроку;
 • основні компетентності, які можуть бути розвинені або набуті завдяки кейс-уроку та способи їх набуття (закріплення);
 • види командної та індивідуальної роботи при проведенні кейс-уроку;
 • особливості проектної роботи як частини кейс-уроку;
 • послідовність проведення розгорток кейс-уроку та вибір і виконання видів робіт, передбачених кейс-уроком;
 • основні методи ведення керованої дискусії в рамках кейс-уроку.

 

вміти:

 • готуватися до проведення кейс-уроку, обґрунтовано обирати формат проведення та варіанти командної/індивідуальної роботи;
 • проводити аналіз матеріалу кейс-уроку для вибудовування власного оптимального мотивуючого варіанту проведення з врахуванням індивідуальних особливостей учнів та їх компетентісних потреб;
 • проводити кейс-урок, застосовуючи набуті знання;
 • брати участь у вдосконаленні кейс-уроків, спираючись на досвід практичного проведення кейс-уроків.

Структура залікових кредитів вебінар-курсу

«Кейс-уроки - улюблене шкільне заняття»

Назва теми

Кількість годин, відведених на

Лекційний

вебінар

Практичні вебінари

та

вебінари - консультації

СРСК

(самостійна робота слухача курсу)

Змістовний модуль 1. Характеристика кейс-уроків освітньої платформи "Гіпермаркет Знань 7W"  (www.edufuture.biz). Методологія підготовки до проведення кейс-уроків

1. Види кейс-уроків та алгоритм вибору тематики

1

3

7

2 Обрання формату проведення кейс-уроку

3. Підбір та обгрунтування методів, акселеративних завдань, порядку проходження розгорток та питань для дискусій

4. Оосбливості таймінгу під час проведення кейс-уроку

5. Вибудовування методів для розвитку або набуття компетенцій учнями з врахуванням їх індивідуальних потреб

Змістовний модуль 2.  Методологія проведення кейс-уроку

1. Варіанти початку кейс-уроку (завдання, провокативні питання, міні-сторі, тощо)

2

4

10

2. Огранізаційні особливості переходу між розгортками кейс-уроку

3. Керування дискусією та виконанням командних чи індивідуальних завдань

4. Тайм-менеджмент кейс-уроку

5. Особливості оцінювання

6. Опрацювання способів використання кейс-уроків в рамках підсумкових занять, відкритих уроків, виховних годин, факультативів, гурткової роботи, святкових та інтегруючих заходів (на конкретних прикладах)

7. Варіанти завершення кейс-уроку та підведення підсумків

8. Можливість поділу кейс-уроку на пов'язані фрагменти. Використання проектної роботи для зв'язування фрагментів кейс-уроку, розділених в часі

Проведення кейс-уроку (випускна робота слухача курсу)

 

 

2

Формування звіту з проведеного кейс-уроку

 

 

1

Разом за курс

3

7

20

 

Зміст самостійної роботи

Номер теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

Змістовний модуль 1.  Характеристика кейс-уроків освітньої платформи "Гіпермаркет Знань 7W" (www.edufuture.biz).

 Методологія підготовки до проведення кейс-уроків

1.

Обрання відповідного кейс-уроку згідно опрацьованого на лекціях і консультаціях алгоритму

7

2

Обрання формату проведення кейс-уроку (проектний, перевернутий клас, звичайний, бінарний, спарений)

3

Вибір порядку проходження розгорток кейс-уроку, їх кількості. Підбір завдань, ігор, закріплюючих методів. проектних чи індивідуальних завдань. Вибір питань для дискусії.

4

Розподіл часу на кожен вид роботи, запланований на кейс-урок.

5.

Оцінка обраних методів з точки зору набуття або розширення, закріплення компетенцій та навичок учнів

Змістовний модуль 2.  Методологія проведення кейс-уроку

1

Вибір варіанту початку кейс-уроку, підготовка відповідних матеріалів чи наочностей. Оцінка організації класного простору для кейс-уроку

13

2

Вибір варіантів переходу між розгортками, підготовка матеріалів чи наочності за необхідності

3

Підготовка усіх необхідних матеріалів та засобів для проведення обраних методів в рамках кейс-уроку. Підготовка наочностей, роздаткових та витратних матеріалів, тощо.

4

Підготовка варіанту для дотримання таймінгу під час проведення кейс-уроку.

5

Підготовка підсумків кейс-уроку, домашнього чи проектного завдання

6

Проведення кейс-уроку

7

Формування звіту з врахуванням необхідних фото або відеоматеріалів та пояснювальної записки (ким, де, коли, на яку тему і в якому форматі було проведено кейс-урок; методологічні особливості; цікаві знахідки та додаткові матеріали; рекомендації та зауваження)

Разом за курс

20

 

 

 

Рекомендовані посилання:

 

 1. Список кейс-уроків
 2. Приклади проведення кейс-уроків
 3. Що таке кейс-уроки?
 4. Варіанти проведення кейс-уроків (табличне унаочнення матриці варіантів) 
 5. Методичні вказівки
 6. Анкети, опитування та відеоматеріали
 7. Акселеративні та інтерактивні методи
 8. Звичайні уроки (електронна версія матеріалів для вивчення предметів шкільної програми, що використовуються в гіперпосиланнях в кейс-уроках)

 

«Знання завжди повинні бути свіжими!»

Цікаві факти

Протягом життя у людини виділяється така кількість слини, що нею можна заповнити два басейни середньго розміру.